Nacházíte se v rubrice Zdické noviny

Zdické noviny

Základní informace, redakce, redakční rada, uzávěrka atd.

Zobrazit celý článek »

Archiv Zdických novin

Aktualizovaný archiv Zdických novin

Zobrazit celý článek »


Jak se sladilo u nás a v Evropě


Dílo zkázy pod Koukolovou horou


Boj o život a charakter národa.


Apoštol česko – slovenské vzájemnosti


Tajemství Otmíčské hory

Jedete-li autobusem do Praskoles, míjíte cestou Otmíčskou horu. Vypíná se nad obcí, po níž je pojmenována. Není příliš vysoká, pouhých 401 m. n.m. a prokazatelně vznikla jako jediná sopka na Podbrdsku. Z jejího vrcholu, pokud vám v tom nebrání stromy, je překrásný výhled do okolní krajiny. Díváte-li se na ni ze severozápadní strany, podobá se nápadně svým tvarem o několik málo kilometrů vzdálenému, mnohem většímu a vyššímu Plešivci. Také z historického hlediska mají spolu oba vrchy asi mnoho společného.


Podnikatel se srdcem sokola

K významným osobnostem, které se zapsaly do života obce bezesporu patří podnikatel, dlouholetý starosta zdické Obce sokolské a člen obecního zastupitelstva, pan Josef Kunc. Svou životní dráhu podnikatele zahájil v roce 1879 založením továrny na hospodářské stroje.


Na staré litavské stezce

Cesta ze Zdic do Příbrami převážně kopíruje historickou trasu litavské stezky. Tehdejší stezka a současná cesta prochází obcí Hluboš. Zastavme se na chvíli a řekněme si několik slov o této lokalitě.


Kněžna Libuše se nemýlila

Dle legend a bájí předpověděla již kněžna Libuše slávu nerostného bohatství na Horách Březových. Že se ve své předpovědi nemýlila, svědčí později nalezená bohatá ložiska stříbra a olova.


135. let od hředelské apokalypsy

O tragedii, která postihla obec Hředle se dozvěděly celé Čechy z novin. V roce 1872 v sobotu 25. května, den před poutí ve Zdicích, se v dopoledních hodinách začala obloha zatahovat a bylo slyšet vzdálené burácení hromů.


Kříže u Chlustiny s vraždou nesouvisí

Podle obecní kroniky se v prostoru kolem Žebráku konaly roku 1898 velké vojenské manévry rakousko - uherské armády. Jejich průběh byl náhle přerušen a další pokračování zrušeno. Příčinou byla vražda oblíbené Alžběty Bavorské, manželky císaře a krále Františka Josefa I., nazývané prostým lidem Sissi. Ve své době byla považována za nejkrásnější císařovnu na světě.


Navigace na další stránky rubriky: 1  - 2  - 3 > »