Nacházíte se v rubrice Služby

Bydlíme s Vámi ve Vašem městě – víte o nás?

7. září 2007 13:37, Služby > Domov V Zahradách Zdice

Jsme obyvatelé Domova V Zahradách (dříve Domov důchodců) a moc se nám líbí městečko i okolí. S některými z nás se potkáváte ve městě i na úřadech, bohužel je mezi námi mnoho těch, kteří jsou upoutáni na lůžko nebo jim jinak zdravotní stav nedovoluje opouštět Domov. Abychom neztratili kontakt s okolím rádi Vás u přivítáme u nás.