Nacházíte se v rubrice Město Zdice > O městě > Publikační činnost

Přičina smrti: udušení z oběšení - N991

Publikace popisuje tragické životní osudy dvou mladých mužů – Karla Bacílka a Jiřího Kodeta, kteří se narodili ve Zdicích, společné však mají nejen rodiště, ale hlavně to, že nad nimi byly ve vykonstruovaných politických procesech padesátých let vyneseny kruté rozsudky smrti. Publikace rekapituluje oba soudní procesy. Současně se snaží životní osudy obou vsadit do příslušné doby, bezprostředně po Únoru roku 1948.


Zdický incident 1939

Dne 17. 11. 1939 měl být ve Zdicích spáchán atentát na kurýra wehrmachtu. V rámci vyšetřování byli po tři dny internováni všichni muži ve věku od 16 do 60 let. Zadrženým bylo vyhrožováno, pokud se pachatel domnělého atentátu nepřihlásí, bude deset mužů zastřeleno. Akce skončila, až když za možného pachatele byl označen Josef Pilát ze sousedních Hředel. Prodej byl zahájen prezentační akcí, která se konala 17. 3. 2007.


ZDICE na starých pohlednicích

Kvalitně zpracovaná kniha je pokračováním zveřejňování a publikování materiálů a dokumentů, které vypovídají o minulosti města, o jeho vývoji. Výběr starých pohlednic Zdic, Černína a Knížkovic dokumentuje, jak se Zdice a jejich okolí vyvíjely. Prodej publikace byl zahájen výstavou pohlednic.


ZDICE Rodáci a občané

Publikace popisuje zajímavé životní osudy 42 osob a osobností, od středověku po současnost. Všichni mají jedno společné – ve Zdicích žili nebo se zde narodili.


ZDICE Kapitoly z historie a současnosti města

Amatérská publikace ve třinácti samostatných kapitolách pojednává o historii a životě města, vydaná u příležitosti 10. výročí udělení statutu města a 965. výročí založení obce.