Nacházíte se v rubrice Město Zdice > Samospráva > Zastupitelstvo

5/2007 - Obecně závazná vyhláška Města Zdice

Obecně závazná vyhláška Města Zdice č. 5/2007, kterou se mění OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADU
ze dne 19. 12. 2001


Usnesení Zastupitelstva města Zdice č. 4/2007

Z jednání konaného dne 4. června 2007.