Přičina smrti: udušení z oběšení - N991

Publikace popisuje tragické životní osudy dvou mladých mužů – Karla Bacílka a Jiřího Kodeta, kteří se narodili ve Zdicích, společné však mají nejen rodiště, ale hlavně to, že nad nimi byly ve vykonstruovaných politických procesech padesátých let vyneseny kruté rozsudky smrti. Publikace rekapituluje oba soudní procesy. Současně se snaží životní osudy obou vsadit do příslušné doby, bezprostředně po Únoru roku 1948.


Sportovní a technické zařízení města

Sportovní a technické zařízení města, se sídlem Komenského 304, 267 51 Zdice, tel.: 311 685 430. Sportovní a technické zařízení města, jako svoji příspěvkovou organizaci, zřídilo dne 20.11.2007


Rozpočet na rok 2008


5/2007 - Obecně závazná vyhláška Města Zdice

Obecně závazná vyhláška Města Zdice č. 5/2007, kterou se mění OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADU
ze dne 19. 12. 2001


Obyvatelstvo

29. ledna 2008 18:38, Město Zdice > O městě


4/2007 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a místním poplatku ze vstupného ve městě Zdice a jeho částech Černín a Knížkovice

25. září 2007 13:46, Město Zdice > Samospráva > Vyhlášky


3/2007 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Zdice o nakládání s komunálním odpadem, schválená dne 19.12.2001, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním odpadem na území města Zdice (k. ú. Zdice, Černín, Knížkovice)

25. září 2007 13:35, Město Zdice > Samospráva > Vyhlášky


2/2007 - Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky

25. září 2007 13:30, Město Zdice > Samospráva > Vyhlášky


4/2006 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

25. září 2007 13:25, Město Zdice > Samospráva > Vyhlášky


3/2006 - Obecně závazná vyhláška, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 2 Územního plánu města Zdice

25. září 2007 13:20, Město Zdice > Samospráva > Vyhlášky


Navigace na další stránky rubriky: 1  - 2  - 3  - 4  - 5 > »