Nacházíte se zde: Městský úřad > Informace > Czech POINT – kontaktní místo

Czech POINT – kontaktní místo

Vydán: 6. března 2008 15:10, rubrika: Městský úřad > Informace

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZDICE matriční úřad (ověřující úřad) vydává na žádost ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů. Působnosti stanovené tímto zákonem matričnímu úřadu jsou výkonem přenesené působnosti.

Czech pointCzech POINT – kontaktní místo

Český podací ověřovací informační národní terminál (správce)

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZDICE, Husova 2, 267 51 Zdice, vydává ověřené výstupy

na pracovišti: matriční úřad (ověřující úřad), přízemí úřadu, dveře č. 15,

otevírací doba: pracovní dny - po, st 7:45 - 16:45 hodin, út, čt, pá 7:45 - 13:45 hodin

vydává na žádost ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů. Působnosti stanovené tímto zákonem matričnímu úřadu jsou výkonem přenesené působnosti.

Poskytovány mohou být výstupy z:

 • veřejných evidencí
  • katastru nemovitostí (není ověřována totožnost žadatele, žadatel sdělí relevantní kritéria pro vyhledání - název katastrálního území, číslo listu vlastnictví, parc. č.)
  • obchodního rejstříku (není ověřována totožnost žadatele, žadatel sdělí relevantní kritéria pro vyhledání - IČ subjektu)
  • živnostenského rejstříku (není ověřována totožnost žadatele, žadatel sdělí relevantní kritéria pro vyhledání - IČ podnikatele / fyzické osoby)
 • neveřejných evidencí
  • evidence Rejstříku trestů (pro vydání ověřeného výpisu je třeba podepsat na místě písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, pokud někdo žádá o výpis
  • v zastoupení, musí doložit úředně ověřenou plnou moc k tomuto úkonu a svoji totožnost)

POPLATKY

V souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 3 části I přílohy Sazebník písmeno d) je požadován poplatek za:

Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy u katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku a obchodního rejstříku

 • 100,- Kč za první stránku a
 • 50,- Kč za každou další i započatou stránku.

Výpis z rejstříku trestů (neveřejný rejstřík) je vždy zpoplatněn částkou 50,- Kč

Ověření výstupů se provádí ověřovací doložkou.

22.2.2008

 

Vložil: Rybák Petr