Nacházíte se zde: Ostatní informace > Kontakty

Kontakty

Adresa:

Městský úřad Zdice Husova 2
267 51 Zdice

Telefon: 311 685 105 ústředna - spojuje všechny úseky
Fax: 311 513 230

Starosta města - Bc. Antonín Sklenář
Místostarostové -  Přemysl Landa, Richard Dolejš
Tajemník úřadu - Michal Hasman, tel: 311 685 258

Elektronická podatelna - epodatelna@mesto-zdice.cz

E-maily:

Bankovní spojení - číslo účtu:

19-362654319/0800, Česká spořitelna, a. s., pobočka Zdice

Další informace - jak platit místní poplatky

 

Pracovní doba úřadu

PONDĚLÍ - úřední den 7:30 - 17:00 hodin
přestávka na oběd: 11:30 - 12:00
ÚTERÝ7:00 - 15:00 hodin
přestávka na oběd: 11:30 - 12:00
STŘEDA - úřední den7:30 - 17:00 hodin
přestávka na oběd: 11:30 - 12:00
ČTVRTEK7:00 - 15:30 hodin
přestávka na oběd: 11:30 - 12:00
PÁTEK7:00 - 14:00 hodin
přestávka na oběd: 11:30 - 12:00

Pracovní doba pokladny MěÚ

S účinností od 15.1. bude pokladna MěÚ Zdice otevřena pouze v úřední dny:

Pondělí: 7,45 - 16,45 hodin
Středa: 7,45 - 16,45 hodin

 

Transparentnost a otevřenost

Občané, kteří se v týdnu nemohou dostat pro pracovní zaneprázdnění k informacím nebo chtějí dávat podněty, návrhy, připomínky k  vlastnímu chodu města a některé věci konzultovat, mají možnost navštívit starostu města Bc. Antonína Sklenáře každou první sobotu v měsíci v době od 9.00 do 12.00 hod. na Městském úřadu ve Zdicích v kanceláři starosty.

Bc. Antonín Sklenář, starosta města

 

 

 

MĚSTSKÁ POLICIE: 603 487 000 (v době služby)
MĚSTSKÝ PODNIK ZDICE: 311 685 570; 311 685 478
MĚSTSKÉ ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ: 604 871 919 (Radek Hampl)
SPOLEČENSKÝ KLUB ZDICE: 311 685 186 (mj. i hrobová místa)

Vložil: Rybák Petr