Nacházíte se v rubrice Městský úřad > Informace

Czech POINT – kontaktní místo

6. března 2008 15:10, Městský úřad > Informace

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZDICE matriční úřad (ověřující úřad) vydává na žádost ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů. Působnosti stanovené tímto zákonem matričnímu úřadu jsou výkonem přenesené působnosti.


Vyhláška 294/05 - Rozhodnutí o dělení pozemků

4. ledna 2008 21:14, Městský úřad > Informace

Rozhodnutí o dělení pozemků pro stavbu 35 rodinných domů, komunikace, inženýrské sítě, žumpy na pozemcích: pozemky ve zjednodušené evidenci. Chodouň.


Vyhláška 469/07 - Územní rozhodnutí

4. ledna 2008 21:11, Městský úřad > Informace

Územní rozhodnutí o umístění stavby - obec Bavoryně, lokalita s názvem "Na Lhotkách" - stavební pozemky


Provozní doba pohřebiště

8. října 2007 10:48, Městský úřad > Informace


Jak platit místní poplatky?

20. února 2007 8:14, Městský úřad > Informace


Studny

14. února 2007 12:50, Městský úřad > Informace

Vodoprávním úřadem pro Zdice, Černín a Knížkovice je Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí.