Rozpočet na rok 2008


5/2007 - Obecně závazná vyhláška Města Zdice

Obecně závazná vyhláška Města Zdice č. 5/2007, kterou se mění OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADU
ze dne 19. 12. 2001


4/2007 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a místním poplatku ze vstupného ve městě Zdice a jeho částech Černín a Knížkovice

25. září 2007 13:46, Město Zdice > Samospráva > Vyhlášky


3/2007 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Zdice o nakládání s komunálním odpadem, schválená dne 19.12.2001, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním odpadem na území města Zdice (k. ú. Zdice, Černín, Knížkovice)

25. září 2007 13:35, Město Zdice > Samospráva > Vyhlášky


2/2007 - Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky

25. září 2007 13:30, Město Zdice > Samospráva > Vyhlášky


4/2006 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

25. září 2007 13:25, Město Zdice > Samospráva > Vyhlášky


3/2006 - Obecně závazná vyhláška, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 2 Územního plánu města Zdice

25. září 2007 13:20, Město Zdice > Samospráva > Vyhlášky


2/2006 - Obecně závazná vyhláška o vyhlášení závazných částí změny č. 1 Územního plánu města Zdice

25. září 2007 13:08, Město Zdice > Samospráva > Vyhlášky


1/2006 - Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

25. září 2007 12:07, Město Zdice > Samospráva > Vyhlášky


3/2005 - Obecně závazná vyhláška o zrušení obecně závazné vyhlášky

25. září 2007 12:02, Město Zdice > Samospráva > Vyhlášky


Navigace na další stránky rubriky: 1  - 2  - 3 > »