Nacházíte se zde: Sport > TJ Lokomotiva > Klub českých turistů > Klub českých turistů

Klub českých turistů

Historie, současnost, kontakt.

Historie
Odbor KČT ve Zdicích byl založen 4.března 1923 na valné hromadě v restauraci "U Pelců" a hlavním iniciátorem byl místní občan pan stavitel František Spousta. V roce 1952 po vytvoření Státního výboru pro tělovýchovu a sport byl začleněn do TJ Lokomotiva Zdice jako odbor turistiky. Po roce 1990 byla opět obnovena činnost KOT jako odboru v TJ Lokomotiva Zdice.

Současnost
V současné době má odbor celkem 68 členů a patří mezi největší oddíly v tělovýchovné jednotě Lokomotiva.

Jeho činnost je zaměřena na tři odvětví turistiky
- družstvo kulturně poznávací turistiky, které je největším, má 39 členů
vedoucí družstva: Bedřich Vrba, Erbenova 721, 267 51 Zdice

- družstvo rodinné turistiky "Stonožky" s 22 členy
vedoucí družstva: Mirek Zálom, Našich mučedníků 420, 267 51 Zdice

- družstvo vysoko-horské turistiky, které má 7 členů
vedoucí družstva: Zdeněk Kencl, Příčná 232, 252 30 Řevnice

Náš odbor patří také mezi největší odbory v oblasti Berounka a svojí činnost mimo vlastních akcí jednotlivých družstev zaměřuje také na organizování a pořádání veřejných akcí pro širokou veřejnost a hlavně mládež. Některé z nich zařazuje také do celostátního kalendáře akcí KČT.

Jsou to:
  • v lednu - Novoroční výstup na Vraní skálu
  • v dubnu - DP " Hájemství zelené" trasy 10 až 50 km + cyklotrasy 25,45,55 km
  • v září - turistický pochod pro děti v doprovodu rodičů " Toulky zlatem podzimu"

Pravidelně v květnu a září pořádáme pro členy odboru autobusový zájezd do zajímavých a atraktivních oblastí naší vlasti.

V letošním roce oslavil náš odbor KČT 80. výročí od svého založení. Při této příležitosti jsme uspořádali výstavu "80.let turistiky ve Zdicích" a fotografií Jakuba Kencla - obrazy brdské přírody, kterou shlédlo na 600 návštěvníků. Vernisáž této výstavy se konala 21. března 2003 a byla otevřena celý následující týden.

29. března 2003 jsme z pověření Výkonného výboru oblasti uspořádali "Zahájení turistické sezóny 2003 oblasti Berounka" ve Zdicích.
29.3.2003 večer byly oslavy ukončeny slavnostní členskou schůzí za účasti starosty města Mgr.Holotiny, zástupce oblasti p. Bartoníčka a předsedy TJ ing. Dudáčka.

Kontakt
Adresa:
Odbor Klubu Seských turistů 03003
TJ Lokomotiva Zdice
Komenského 304, 267 51 Zdice

Kontaktní osoba:
Bedřich Vrba, předseda odboru KČT TJ Lokomotiva Zdice
Erbenova 721,
267 51 Zdice
tel.: 311686509

Bedřich Vrba
Vložil: Kolařík Petr