Nacházíte se zde: Zájmové organizace > D.Centrum Zahrádka > Dětské centrum Zahrádka

Dětské centrum Zahrádka

Základní informace.

Kontakt:
výtvarný kroužek
D.CENTRUM ZAHRÁDKA
Zahradní ulice 801
267 51 Zdice
Mobil: 602 977 865

Z Dětského centra Zahrádka

Již čtyři roky se ve zdické MŠ v Zahradní ulici pravidelně schází mladí výtvarníci. Pod vedením Evy Kadlecové a Mgr. Jitky Palanové vznikají nejen hezká, ale i úspěšná dětská díla. Ve školním roce 2002/2003 výtvarné kroužky navštěvovalo 59 dětí ve věku od 5 do 13 let.

Děti se učí kresbě, malbě, grafice, keramice a vyzkoušejí si i netradiční výtvarné techniky, jako je malování na hedvábí, sklo, servítkovou techniku, voskové techniky a malování na kameny. Jejich práce jste si mohli prohlédnout na květnové výstavě na Městském úřadě ve Zdicích.

Můžeme se pochlubit výborným umístěním v okresních, celostátních i mezinárodních soutěžích. Největšího úspěchu dosáhla Eliška Kadlecová, která zvítězila v mezinárodní soutěži "Zlatá cesta" se svým obrazem hradu Točník. Zlatou listinu města Weidenu spolu s dalšími cenami si dojela převzít 27. května 2003 do Německa.

V soutěži "Namaluj žlutýho slona" přispěli děti vydražením svých prací na stavbu pavilonu pro slony v pražské ZOO a na pokrytí velkých finančních ztrát způsobených srpnovou povodní. Sešlo se více než pět tisíc obrázků a dvě první místa ve dvou věkových kategoriích patřila právě našim dětem.

Přední místa obsadily děti D. centra i v těchto dalších soutěžích: "Prázdninová dobrodružství" - se umístily 3 děti, v mezinárodní soutěži "Krásná jako kvítka" - 4 děti, "Namaluj Vydrýska a svět kolem řeky" - kolektiv dětí, "Zimní pohádka" - 7 dětí, "O nejkrásnější kraslici" - kolektiv dětí. Odměnou dětem byly nejen hezké ceny, ale i pocit, že svým vítězstvím pomohly prospěšné věci. Za vítězství v soutěži "Naše neobyčejná příjmení", které se zúčastnilo 5 dětí, dostali děti od ekologického sdružení Tereza, jako odměnu, třídenní výlet s programem v Golčově Jeníkově.

Děti, které chtěli malovat i o prázdninách měli možnost přihlásit se na výtvarný tábor, konaný začátkem července na Horské Kvildě.

Nemalý podíl na úspěších D. centra Zahrádka mají i sponzoři výtvarných kroužků, kterým patří náš dík. Jsou to: Městský úřad Zdice, Společenský klub Zdice, Kachlová kamna Chodouň, výtvarné potřeby pan Huja Kladno, Tiba Beroun a MŠ ve Zdicích.
Vložil: Kolařík Petr