#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Články

Stránka

Plán odpadového hospodářství města Zdice pro období 2017 – 2021.

Zastupitelstvo města Zdice schválilo na svém zasedání dne 11. 9. 2017 „Plán odpadového hospodářství města Zdice pro období 2017 – 2021.“

16. 10. 2017 Zobrazit více

Osvědčení o úspoře emisí 2016

Dokument ke stažení

21. 8. 2017 Zobrazit více

Tisková zpráva - průjezd kamionů

Dokumenty ke stažení

22. 4. 2015 Zobrazit více

Pozor, změna – povolování kácení dřevin.

Dnem 1. 11. 2014 vstupuje v platnost novela vyhlášky č.189/2013 Sb., o ochraně dřevin a jejich kácení. Ta mění okruh dřevin, na které není potřeba povolení kácení.

Do 31. 10. 2014 platilo, že povolení kácení není třeba pro dřeviny rostoucí na zahradách u rodinných nebo bytových domů, které byly vyhláškou dále upřesněny.
Nová právní úprava pojem „zahrada“ už nepoužívá a nově definuje dřeviny, k jejichž kácení není třeba povolení takto:
"Ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň".

To znamená, že všechny ostatní dřeviny na zahradách, které přesahují obvod 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí a zapojené porosty dřevin o ploše nad 40 m2 nyní nově povolení kácení potřebují.


V některých specifických případech (pokud jsou stromy součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí) je dokonce potřeba povolení vždy, tedy i na stromy slabší nebo v ploše menší, než je výše uvedeno. To platilo ale i dříve.


7. 11. 2014 Zobrazit méně

Osvědčení o úspoře emisí 2013

Dokument ke stažení

25. 6. 2014 Zobrazit více

Zpravodaj Asekol 01/2014

Zpravodaj ke stažení

13. 5. 2014 Zobrazit více

Osvědčení pro město Zdice - Ekolamp 2012

Osvědčení vydané městu Zdice - zapojení jako místo zpětného odběru elektrozařízení do kolektivního systému EKOLAMP

1. 7. 2013 Zobrazit více

Osvědčení pro město Zdice - Ekolamp 2011

Osvědčení vydané městu Zdice - zapojení jako místo zpětného odběru elektrozařízení do kolektivního systému EKOLAMP

11. 10. 2012 Zobrazit více

Stránka