#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Shromažďovací místo komunálních odpadů Zdice

Město Zdice za přispění Středočeského kraje zřídilo Shromažďovací místo komunálních odpadů Zdice (obdoba sběrného dvora), kam mohou občané města Zdice vč. jeho částí Černín a Knížkovice přinášet či přivážet v běžném malém množství ostatní komunální odpad - papír, lepenku, sklo, oděvy, dřevo, plasty, kovy, biologicky rozložitelný odpad - odpad ze zeleně, zeminu, kameny, směsný komunální odpad, smetky, beton, cihly, tašky.

Shromažďovací místo odpadu najdou občané v prostorách Městského podniku Zdice (bývalý areál kasáren (u vlakového nádraží), Čs. armády 284, Zdice).

KAŽDOU SOBOTU
OD 8:00 HOD. DO 11:00 HOD.

Uložení odpadu je zdarma. Původci odpadů - podnikatelé mají povinnost ze zákona odstranit odpady ze své činnosti pouze v souladu se zákonem o odpadech u osoby oprávněné (město Zdice není oprávněnou osobou). Proto odpad vzniklý v rámci podnikatelské činnosti nebude ve shromažďovacím místě od podnikatelů odebírán.

 SEZNAM ODPADŮ

 


Má to smysl. Třiďte odpad!

Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné - smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.

Dobrá rada: pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se vám koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky. Do jedné tašky budete dávat papír, do druhé plasty a do třetí sklo. Do tašky dávejte raději pouze nerozbité sklenice a lahve, pokud se vám rozbije sklenička, odneste ji raději opatrně rovnou do kontejneru ve vaší ulici.
 


Nepřestávejte třídit odpady

Finanční krize dopadla i na druhotné suroviny z odpadů. Týká se to razantního snížení prodejních cen, a to především u papíru, plastů a kovů.

Pravděpodobný počátek krize je spojen s velkým poklesem poptávky v Číně, která byla a nadále zůstává nejvýznamnějším světovým zpracovatelem druhotných surovin. K tomu se přidává uzavírání zpracovatelských závodů u papíru, plastů, hutí a skláren v důsledku finanční krize, a to nejen u nás, ale i v zahraničí, s kterými všichni aktivně obchodují.

V souvislosti s uvedenými negativy nesmíme však dopustit zánik či oslabení samotného třídění, do něhož už bylo vloženo tolik peněz a které přináší mnoho ekologických pozitiv – šetří životní prostředí, suroviny a hlavně - redukuje množství odpadů ukládaných na skládky.

Dnes se hledají cesty, jak současný stav na trhu druhotných surovin řešit. V žádném případě však tříděný odpad z města Zdice není ukládán na skládce.

Děkujeme, že třídíte komunální odpad.

 

A podnikatelský odpad?

Právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání (podle zákona o odpadech „původci“), které působí ve správním území města Zdice a při jejichž činnosti vznikají odpady jsou povinny odstraňovat odpady v souladu se zákonem o odpadech (u tzv. oprávněné osoby).

A nejen to. Původci také musí dále zajistit shromažďování odpadů utříděných podle jednotlivých druhů a kategorií, vést průběžnou evidenci o odpadech a nakládání s nimi. K nakládání s nebezpečnými odpady musí mít původce dokonce i souhlas orgánu státní správy.

Jak vidíte, vůbec to není jednoduché. Ale ze strany původců bohužel mnohdy podceňované a přehlížené. Mnoho původců působících v našem městě nemá řádně zajištěno nakládání s odpady a dokonce nesprávně využívá systém určený pro fyzické osoby – občany.

Rada města proto rozhodla, aby kontrolní orgán (městský úřad) postupně provedl kontroly u původců odpadu a v souladu se zákonem o odpadech si vyžádal předložení dokumentace. Tento pro obě strany nepopulární krok je však žádoucí. Není možné, aby občané města snad dopláceli na neukázněnost některých původců odpadů.

 


Sběr plastů

Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén

Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)


Před vhozením do kontejneru je třeba odstranit z PET lahve víčko a etiketu. ŠPATNĚ
PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování odstraněno. PET láhve sešlápněte!!! Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější.


Před vhozením do kontejneru musím kelímky od jogurtů, másla a jiných potravin důkladně vymýt. ŠPATNĚ
Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu dojíte nebo z kelímku vyškrábete. Zbytek nečistot bude odstraněn při dalším zpracování.


PVC je také plast a tak patří do žlutého kontejneru. ŠPATNĚ
PVC do kontejneru na tříděný odpad nepatří!!! Komplikuje následné zpracování směsných plastů a energetické využití. PVC obsahuje chlor, při zahřátí tak mohou vznikat nebezpečné zplodiny. Tento druh plastu poznáte dle značky 3. Jedná se například o novodurové trubky či linoleum.


Před vhozením do kontejneru musím plastové obaly od kosmetiky důkladně vymýt, je to chemikálie. ŠPATNĚ
Stačí když zbytky kosmetických přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy vylijete. Dočištěny budou při dalším zpracování.

Zdroj: www.jaktridit.cz  

 


Sběr skla

Do zelených nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo

Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Zdroj: www.jaktridit.cz  

 


Sběr papíru

Do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)

Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby

Před vhozením do kontejneru musím z časopisů a dokumentů odstranit kancelářské svorky. ŠPATNĚ
Svorky není třeba odstraňovat. Při dalším zpracování, takzvaným rozvlákněním, jsou odloučeny. Z papíru se stane hladká kaše a těžší části jako svorky a sponky klesnou ke dnu, odkud jsou vybírány magnetickou separací.

Před vhozením do kontejneru musím z dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko. ŠPATNĚ
Do kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé. Zpracovatelé mají zařízení, která si s fóliovými okénky poradí za vás.

Do kontejneru nesmím vhazovat skartovaný papír. ŠPATNĚ
Do modrého kontejneru vhazujte skartovaný papír stejně jako každý jiný papír, který není mokrý, mastný nebo jinak znečištěný. Tím se myslí i biologické nečistoty.


Zdroj: www.jaktridit.cz