#
#

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Provozní řád školního hřiště Města Zdice

SPRÁVCEM HŘIŠTĚ je Mgr. RADEK HAMPL
telefon pro možnost objednávky hřiště: 604 871 919

1) Provozní doba

Školní hřiště je možno využívat celoročně, s možností objednávky předem u správce hřiště - tel. č. 775 550 428 (školník ZŠ Zdice). V případě nepříznivého počasí o využití hřiště rozhoduje správce hřiště.

Provozní doba:
Pondělí - pátek: 8:00 - 15:00 hodin - školy, školky - 15:00 - 21:00 hodin - veřejnost
Sobota, neděle: 9:00 - 21:00 hodin - veřejnost

V době od 1. 7. do 30. 8. daného kalendářního roku je provozní doba stanovena: 9:00 - 21:00 hodin - veřejnost

2) Ceník pro veřejnost

ceník ke stažení


3) Povinnosti uživatele sportovního hřiště 

 • užívat hřiště pouze k povolené sportovní činnosti (košíková, tenis, nohejbal, házená, malá kopaná, volejbal, florbal; vrh koulí a skok do dálky na samostatných prostorech),
 • dodržovat sjednanou dobu užívání sportoviště, v případě pozdního nástupu má správce právo zapůjčit hřiště jinému zájemci, vracet správci hřiště po ukončení činnosti zapůjčené náčiní, používat při vstupu na hřiště pouze sportovní obuv (v nejasných případech posoudí vhodnost obuvi správce hřiště), respektovat pokyny správce hřiště, který je oprávněn v případě porušení tohoto řádu vykázat osoby ze sportovního hřiště, využívat k odkládání odpadků určené nádoby.

V průběhu pobytu na sportovním hřišti je zakázáno:
kouřit, požívat alkoholické nápoje či jiné omamné látky, vodit na sportovní hřiště jakákoliv zvířata, jíst na hřišti, vstupovat na hřiště se žvýkačkou, odhazovat odpadky mimo vyhrazený prostor.

4) Ostatní

Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti, na zařízeních sportovního hřiště či zapůjčeném sportovním náčiní a je povinen nahradit je v plné výši.

Provozovatel hřiště poskytuje uživatelům možnost použití WC v budově základní školy. Provozovatel nenese odpovědnost za škody na odložených věcech. Provozovatel rovněž nenese odpovědnost za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti.

Provozní řád ze dne 5. září 2001, doplněný dne 5. 5. 2003 se ruší.

Tento provozní řád byl schválen starostou Města Zdice dne 23. března 2004 a je účinný dnem 1. dubna 2004.

Ve Zdicích dne 23. 3. 2004 
Mgr. Miroslav Holotina
starosta města

 Provozní řád hřiště "Na Samohelce"

Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště Města Zdice v obytné zástavbě "Na Samohelce".

1) Provozní doba

Školní hřiště je možno využívat celoročně, v době:
Pondělí – neděle: 9:00 - 21:00 hodin

2) Povinnosti uživatele sportovního hřiště

 • užívat hřiště pouze k povolené sportovní činnosti;
 • respektovat pokyny správce hřiště, který je oprávněn v případě porušení tohoto řádu vykázat osoby ze sportovního hřiště;
 • využívat k odkládání odpadků určené nádoby.

 

V průběhu pobytu na sportovním hřišti je zakázáno:

 

 • kouřit, požívat alkoholické nápoje či jiné omamné látky;
 • vodit na sportovní hřiště jakákoliv zvířata;
 • odhazovat odpadky mimo vyhrazený prostor.


3) Ostatní

Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti, na zařízeních sportovního hřiště, popř. za škody způsobené užíváním hřiště na okolních nemovitostech.
Město Zdice nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a rovněž nenese odpovědnost za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti.

 

 

Provozní a návštěvní řád venkovních hracích ploch a hřišť ve městě Zdice

 

Provozní a návštěvní řád ke stažení