#
#

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Bylo - nebylo

Typ: ostatní
O vrchu Lucberk u Levína

Vrch Lucberk u Levína je mezi ostatními kopci trpaslíkem. Dosahuje nadmořské výšky 326 m. V závěru 18. století jej ohraničila ze severní strany silnice spojující Prahu s Plzní. Koncem 20. století přišel o část jihovýchodního svahu, aby se tak vytvořil dostatečný prostor mezi řekou Litavkou a vlastním vrchem pro umístění dálnice spojující Českou republiku se západní Evropou. Uvolněný materiál pak posloužil pro zvýšení tělesa dálnice, v souběhu s řekou Litavkou a Červeným potokem, nad hladinu stoleté vody.

Lucberk - podivné jméno německého původu. Přeloženo do češtiny znamená světelnou, nebo zářící horu. Jméno mu dala pravděpodobně německá komunita, která žila v tomto regionu v souvislosti s železnou hutí vybudovanou v údolí Litavky. Také se vrchu říkalo „Luciperk“, neboť právě odtud prý kdysi sám vládce pekel Luciper vrhal kletbu přes údolí na protilehlý hrad pyšného rytíře Koukola. Lucberk a Koukolova hora stojí proti sobě.
Vedle této vyložené pověsti mě jako mladému pracovníkovi Králodvorských železáren vyprávěl starší, velice moudrý kolega verzi vzniku jména kopce pravdě daleko více podobnou. Podle jeho vyprávění byla na vrcholu Lucberku postavena velká vatra u které dnem a nocí drželi muži z okolí stráž. Byl to středověký telegraf, či telefon. V případě napadení západní hranice českého státu cizími vetřelci, putoval světelný signál z kopce na kopec, až do sídla českých králů do Prahy.
Že tomu tak mohlo být, se můžete přesvědčit sami. Vystoupíte-li na vrchol kopce, tak směrem západním se vám rozestoupí pohoří Brd, takže dohlédnete až někam k vrcholům brdských vrchů Prahy nebo Toku. Obdobný pohled se vám nenaskytne z okolních vyšších vrchů, jako je Koukolova hora, Smutný, Studený, či Knihov. Má tedy Lucberk mezi vrchy mimořádně výhodný úhel postavení. Rovněž zajímavá je poloha kopce i směrem severovýchodním k hlavnímu městu Praze. I v dávných dobách českých králů hrála rychlost poselství daná nejkratší možnou trasou rozhodující roli. I když jsem zatím nenašel v archivech podklad pro oprávněnost tohoto tvrzení nemění to nic na skutečnosti, že tomu tak v dávné minulosti býti mohlo.
Podle knihy Otomara Dvořáka a Marie Holečkové „Litavka řeka skrytých pokladů,“ pověřil kníže Břetislav polské Hedčany obývající tento prostor, střežením strategického místa, kde z hlavní cesty od Prahy na Plzeň, Norimberk a Pasov odbočovala druhá důležitá cesta k Příbrami a dále do jižních Čech. Hedčané byli povinni vysílat pěší hlídky na okolní kopce a bedlivě sledovat dění v údolích. V případě zpozorovaného nebezpečí měly za povinnost podat ihned varovnou zprávu pomocí kouřových signálů. Tolik autoři knihy. A právě Lucberk mohl být oním místem přes který se podávaly varovné signály do Berouna, či do Prahy.  
Koncem minulého století jen necelé tři kilometry vzdušnou čarou od Lucberku na lesním hřebenu u Lounína, postavil EUROTEL Praha věž nezbytnou pro mezilidskou komunikaci 21. století. I v době bezdrátových mobilních telefonů je důležité zvolit bod maximálního pokrytí okolní krajiny signálem a zabezpečit vzájemné propojení obdobně výhodných bodů po celé zemi, za účelem rychlého a kvalitního doručení zprávy od odesilatele k příjemci. Lze si jen přát, aby na rozdíl od údajně varujících signálů posílanýchpřes Lucberk, nová věž u Lounína přenášela zprávy výhradně nám obyčejným lidem příznivé.
 
                                                                                     Josef Hůrka

Vytvořeno: 4. 5. 2012
Poslední aktualizace: 4. 5. 2012 00:00
Autor: