#
#

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Příspěvky Josefa Hůrky

Stránka

Modré oči z Aljašky

Článek ze ZN

24. 1. 2014 Zobrazit více

Hodinu s bývalým poslancem Národního shromáždění Vojtou Benešem

O setkání s bratrem prezidenta Edvarda Beneše

24. 11. 2013 Zobrazit více

Generál modrého nebe

O generálu Miroslavu Štanderovi

23. 11. 2013 Zobrazit více

Falešná ozvěna

Ze školních škamen

22. 11. 2013 Zobrazit více

Cukrovar ve Zdicích


Vlastenci a podnikatelé.

    K významným osobnostem Podbrdského kraje bezesporu patří pánové František Skala a Josef Macháček, kteří významnou měrou přispěli k rozvoji cukrovarnictví v našem regionu.

    František Skala, majitel statku na Louníně, měl bohaté zkušenosti v oblasti cukrovarnictví, neboť před příchodem do Zdic působil jako ředitel cukrovaru v Křimicích u Plzně. Spojil se se svým příbuzným, rodákem z Radotína Josefem Macháčkem, českým vlastencem z roku 1848, národohospodářem a nájemcem zámku v Králově Dvoře. U něho se scházeli přední české osobnosti, jako hudební skladatel Bedřich Smetana, František Palacký, Rieger, Sladkovský, básník Jan Neruda a další. Byl spoluzakladatelem významných spolků mezi jinými i pražského Hlaholu a Sokola, Umělecké Besedy, ale i řady obdobných spolků v Berouně, v Hořovicích a v jiných menších městech. Za nezanedbatelnou zmínku stojí, že velkou láskou Jana Nerudy se stala jeho dcera Rézinka. 

    Rukou společnou, dle trhové smlouvy uzavřené 5. března 1850, zakoupili zdickou živnost Jiřího Merhauta čp. 72, spolu se všemi grunty a polnostmi. V září roku 1851 je novostavba cukrovaru dokončena. V té době existovalo v Čechách 48 cukrovarů, technologicky různě vybavených. Neúnavný Josef Macháček rovněž vynakládá nemalé úsilí v přesvědčování zemědělců podbrdského kraje, aby věnovali pěstování řepy zvýšenou pozornost. Sám jde příkladem a na získaných pozemcích pěstuje výhradně cukrovou řepu.

    Za zmínku stojí, že o zásadní obrat v technologii cukrovarnictví se rovněž zasloužil další zdický občan ing. Karel Prokš (1851 – 1898), který působil jako vedoucí odbočky fy. Breitfeld a Daněk v hlavním městě Ukrajiny Kyjevě.. Je autorem celé řady vynálezů, které se staly základem moderního cukrovarnictví nejen u nás, ale i v Evropě. Umírá na Ukrajině v 47 letech na zákeřnou chorobu. Je pochován na hřbitově ve Zdicích.

    Kromě podnikatelských aktivit se stává František Skala starostou ve Zdicích. V té době má co dočinění, jako spoluvlastník cukrovaru i jako starosta obce s Josefem Němcem, manželem známé spisovatelky Boženy Němcové. Po jeho suspendování rakouskými úřady z funkce finančního komisaře ve Willachu v Korutanech, je na přímluvu vlastenců zaměstnán v letech 1857 – 58 jako pokladní kontrolor ve zdickém cukrovaru. Nepůsobí zde dlouho, neboť tu žije bez rodiny a je pod neustálým policejním dohledem. Po vánoční návštěvě rodiny se musí znovu hlásit jak u starosty, tak i na policejním ředitelství v Praze.

    Poněkud smutný konec této dvojice podnikatelů a majitelů zdického cukrovaru předznamenala předčasná smrt již zmíněné Rézinky, dne 9.10.1865. Pochována je na hřbitově v Králově Dvoře – Počaplích.  23. března 1869 umírá Josef Macháček a následný velký krach na vídeňské burze roku 1873 přispívá pak k celkovému úpadku českého průmyslu, mezi jiným i cukrovaru ve Zdicích. O dva roky později, 2. ledna 1875 umírá i František Skala, který sní spolu se svou ženou svůj věčný sen na hřbitově na Tmani.

 

                                                                                                       Josef Hůrka         


21. 11. 2013 Zobrazit méně

Brdský Olymp

O vrchu Plešivec

20. 11. 2013 Zobrazit více

Z historie obce Chlustina

O téměř tisícileté existenci obce s jedinečným jménem

22. 8. 2012 Zobrazit více

Václav Hrabě - Mácha naší generace

O básníku, který proslavil náš kraj a stal se idolem dnešní střední a mladé generace

22. 8. 2012 Zobrazit více

Tekutý kov ze Svaté

Historie dolu na Jedové hoře u Komárova

22. 8. 2012 Zobrazit více

Slavná doba železa pod Krušnou Horou

Významným písmem do historie českého hornictví a hutnictví se zapsaly doly a hutě v Novém Jáchymově

22. 8. 2012 Zobrazit více

Stránka