#
#

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Příspěvky Josefa Hůrky

Stránka

Modré oči z Aljašky

Článek ze ZN

24. 1. 2014 Zobrazit více

Hodinu s bývalým poslancem Národního shromáždění Vojtou Benešem

O setkání s bratrem prezidenta Edvarda Beneše

24. 11. 2013 Zobrazit více

Generál modrého nebe

O generálu Miroslavu Štanderovi

23. 11. 2013 Zobrazit více

Falešná ozvěna

Ze školních škamen

22. 11. 2013 Zobrazit více

Cukrovar ve Zdicích

K významným osobnostem Podbrdského kraje bezesporu patří pánové František Skala a Josef Macháček, kteří významnou měrou přispěli k rozvoji cukrovarnictví v našem regionu.

21. 11. 2013 Zobrazit více

Brdský Olymp


Tak jako světoznámý Olymp v Řecku vystupuje z řady Peloponéského pohoří, tak i vrch Plešivec mezi Lochovicemi a Jincemi vybočuje z pohoří Brd. Je proto nazýván Brdským Olympem.

Plešivec má dva vrcholy. Malý 643 m a velký 654 m. Velký Plešivec se stal středem zájmu keltských Bójů, v době kultury knovízské tj. v 7 století před naším letopočtem. V té době zde bylo vybudováno jedno z největších hradišť v Čechách, dosahující rozlohy přes 56 ha. Mohutné valy hradiště kolem vrcholu se zachovaly do současné doby. V důsledku trvalého nedostatku vody na vrcholu Plešivce museli Keltové hradiště opustit a sestoupili do údolí řeky Litavky o čemž svědčí bohaté nálezy předmětů z té doby v dnešních Rejkovicích, Jincích a Komorsku.

K čemu mělo sloužit tak rozsáhlé hradiště? Snad jako ochranné útočiště pro okolní osadníky v případě nebezpečí, nebo jako výrobní centrum zpracovatelů bronzu, či jako poutní svatyně, jakási pravěká Svatá Hora. Podle knihy Otomara Dvořáka a Marie Holečkové „Litavka řeka skrytých pokladů“ se zde našlo velké množství starožitných šperků, nástrojů a zbraní. Bylo zde objeveno devět bohatých bronzových pokladů ukrytých ve skalních puklinách. Zda se jednalo o skladiště surovin místních řemeslníků, nebo tajné pokladnice z dob ohrožení,či obětní dary bohům to už asi nikdo neobjasní. Zatím posledním nálezem byl v roce 1923 džbán vrchovatě naplněný českými denáry z 11. stol. s podobiznami knížete Spytihněva II. a Vratislava II:

V průběhu minulých staletí se zde našlo mnoho rozházených bronzových jehlic, náramků, spon, hrotů kopí, dýky, sekery, stříbrné české denáry a řada neidentifikovaných předmětů. Jen nepatrná část tohoto historického bohatství skončila v muzeích a u soukromých sběratelů. Podstatná část historického bohatství beze stopy zmizela.  

Vrch Plešivec svou siluetou se nápadně podobá mnohem menší Otmíčské hoře, kde byly rovněž nalezeny valy po dlouhodobém osídlení od doby kamenné, přes dobu laténskou, až po osídlení našeho kraje slovanskými kmeny. Protože nebylo zvykem budovat v takové blízkosti od sebe hradiště vzájemně znepřátelených kmenů, lze se právem domnívat, že mezi hradištěm na Plešivci a na Otmíčské hoře byla kmenová souvislost.

Výstup na Plešivec je sice náročnou, ale velice příjemnou turistickou vycházkou. Vedle již zmíněných valů z doby osídlení vrcholů, můžete za jasného počasí vidět pohoří Šumavy, na opačné straně dohlédnete až na vrcholy Českého středohoří. Za zvláště jasného počasí je viditelná i vyhlídková a televizní věž na Ještědu u Liberce. Krásný výhled z Čertovy kazatelny na pohoří Brd, Berounsko a Hořovicko netřeba připomínat.

 

                                                                   Josef Hůrka


20. 11. 2013 Zobrazit méně

Z historie obce Chlustina

O téměř tisícileté existenci obce s jedinečným jménem

22. 8. 2012 Zobrazit více

Václav Hrabě - Mácha naší generace

O básníku, který proslavil náš kraj a stal se idolem dnešní střední a mladé generace

22. 8. 2012 Zobrazit více

Tekutý kov ze Svaté

Historie dolu na Jedové hoře u Komárova

22. 8. 2012 Zobrazit více

Slavná doba železa pod Krušnou Horou

Významným písmem do historie českého hornictví a hutnictví se zapsaly doly a hutě v Novém Jáchymově

22. 8. 2012 Zobrazit více

Stránka