#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vše o městě

Vydané publikace

ZDICE Kapitoly z historie a současnosti města

Amatérská publikace ve třinácti samostatných kapitolách pojednává o historii a životě města, vydaná u příležitosti 10. výročí udělení statutu města a 965. výročí založení obce.

ZDICE Kapitoly z historie a současnosti města

Kolektiv:
Bohumil Mudra, Pavel Dušánek, Josef Hůrka, Mgr. Jana Smíšková, Ivan Souček st.


Město Zdice, 2004
Náklad: 1 000 ks
Grafické řešení, sazba a tisk: Gemmapress Nučice

více Zdické noviny č. 152
 


 
ZDICE Rodáci a občané

Publikace popisuje zajímavé životní osudy 42 osob a osobností, od středověku po současnost. Všichni mají jedno společné – ve Zdicích žili nebo se zde narodili.

ZDICE Rodáci a občané

Autor:
Pavel Dušánek

Město Zdice, 2005
Náklad: 300 ks
Redakce: Mgr. Michal Babor
Úprava a tisk: Karel Gába

více Zdické noviny č. 162
 


 
ZDICE na starých pohlednicích

Kvalitně zpracovaná kniha je pokračováním zveřejňování a publikování materiálů a dokumentů, které vypovídají o minulosti města, o jeho vývoji. Výběr starých pohlednic Zdic, Černína a Knížkovic dokumentuje, jak se Zdice a jejich okolí vyvíjely. Prodej publikace byl zahájen výstavou pohlednic.

ZDICE na starých pohlednicích

Autor:
Jana Smíšková


Petr Prášil, Hostivice, 2006
Náklad: 1 000 ks
Zpracování, grafický návrh: Petr Vohnout, Marie Doležalová
Tisk: Pbtisk, s. r. o., Příbram

více Zdické noviny č.172, č. 173
 


 

Zdický incident 1939

Dne 17. 11. 1939 měl být ve Zdicích spáchán atentát na kurýra wehrmachtu. V rámci vyšetřování byli po tři dny internováni všichni muži ve věku od 16 do 60 let. Zadrženým bylo vyhrožováno, pokud se pachatel domnělého atentátu nepřihlásí, bude deset mužů zastřeleno. Akce skončila, až když za možného pachatele byl označen Josef Pilát ze sousedních Hředel. Prodej byl zahájen prezentační akcí, která se konala 17. 3. 2007.

Zdický incident 1939

Autor:
Pavel Dušánek


Město Zdice, 2007
Náklad: 500 ks
Redakce: Mgr. Michal Babor
Úprava a tisk: Menhart
Tisk: Pbtisk, s. r. o., Příbram

více Zdické noviny č.177, č. 178
 Přičina smrti: udušení z oběšení - N991

Publikace popisuje tragické životní osudy dvou mladých mužů – Karla Bacílka a Jiřího Kodeta, kteří se narodili ve Zdicích, společné však mají nejen rodiště, ale hlavně to, že nad nimi byly ve vykonstruovaných politických procesech padesátých let vyneseny kruté rozsudky smrti. Publikace rekapituluje oba soudní procesy. Současně se snaží životní osudy obou vsadit do příslušné doby, bezprostředně po Únoru roku 1948.

Přičina smrti: udušení z oběšení - N991

Autor:
Pavel Dušánek

Město Zdice, 2008
Náklad: 400 ks
Redakce. Mgr. Michal Babor
Úprava a tisk: Menhart
Tisk : Artep-tisk, Mníšek pod Brdy

 


 

Dějiny Černína a Knížkovic

Černín je jednou z nejstarších obcí na Berounsku. Vedle toho historii obce Knížkovice je možné zařadit až do 17. století. Autorovi publikace se podařilo realizovat vlastní myšlenku, dát všem získaným údajům z archivních fondů ucelenou podobu. Doplňkem publikace je obrazová příloha několika archiválií, dobových fotografií a starých pohlednic obcí, které jsou součástí Zdice.
Zdice_dejiny_Cernina_a_Knizkovic
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor:
Ladislav Zvonař
Vydala a vytiskla tiskárna Petra Dvořáka v Dobříši pro město Zdice, 2009
Náklad: 300 ks
Grafická úprava: Jan Švarda

 


 

Křížem krážem Zdicemi a okolím

Autor inzeruje v úvodní části, že publikace je věnována všem dobrým lidem, s kterými se měl to štěstí a čest v životě setkat, případně dlouhodobě spolupracovat. Publikace vznikla z autorových článků dříve uveřejněných novinových v regionálním  a místním tisku.

Zdice_krizem_krazem

 

 

 

 

 

 

 

Autor:
Josef Hůrka

Vydala a vytiskla tiskárna Petra Dvořáka pro město Zdice, 2009
Náklad: 300 ks
Grafická úprava: Jan Švarda
                                                                 


 

Zdice, staré fotografie vyprávějí

Autorka publikace v úvodní části knihy se vyznává ze svého vztahu k městu.
Podnětem ke vzniku publikace byl zájem veřejnosti o výstavy stejného zaměření, které kulturní komise RM uspořádala v roce 2006 a 2009. Z fotografií na nich představených bylo vybráno asi 360 snímků. Do 14 kapitol je sestavila a podrobnými popisky je opatřila za pomoci pamětníků Mgr. Jana Smíšková.
Při prohlídce fotografií, z nichž nejstarší jsou z 2. poloviny 19. století, čtenáři poznají, jak se Zdice vyvíjely a jak se měnila jejich tvář. Seznámí se s místy, která dnes již neexistují, či lidmi, kteří již nejsou mezi námi. Publikace nabízí nejen procházku městem, ale v jednotlivých kapitolách přibližuje také jeho církevní, hudební, divadelní a sportovní život, nezapomíná na historii sokolů, sboru dobrovolných hasičů a baráčníků. Bývalí zdičtí žáci budou určitě nad školnímifotografiemivzpomínat na společné zážitky prožité se svými spolužáky.
Poděkování patří všem, kteří zapůjčili fotografie. Bez jejich ochoty by kniha nespatřila světlo světa. Nejvíce jich poskytl ze svého soukromého archivu pan Ladislav Zvonař, pohlednice zapůjčila paní Ilona Voráčková, snímky byly získány také ze Státního okresního archivu v Berouně a Muzea Českého krasu v Berouně, mnoho jich poskytli občané Zdic. Poděkování patří všem sponzorům, kteří finančně přispěli na vydání knihy.
Zbývá už jen vyslovit přání, aby čtenáři při prohlížení publikace strávili pěkné chvíle na toulkách historií Zdic.

Zdice_stare_fotografie_vypraveji

 

 

 

 

 

Autor:
Jana Smíšková

Vydala a vytiskla tiskárna Petra Dvořáka Dobříš, 2009
Náklad: 500 ks
Grafická návrh: Tomáš Hovorka  

 


 

Zdická pošta

Publikace přibližuje historii poštovnictví a zejména pojednává o zdické poště na tzv. říšské poštovní trati založené Ferdinandem I. v roce 1533 – po dnešek. Je doplněna 31 barevnými obrazovými přílohami a velkým množstvím dokumentů, fotografií a dalších archiválií. Součástí publikace je zvukový zápis signálů postiliónů (z přelomu 18. a 19. století) na CD.
Prodej byl zahájen prezentační akcí, která se konala 18.4.2011

 Zdicka_posta
 

 

 

 

 

 

 


Autor:
Pavel Dušánek

Vlastním nákladem, 2011
Náklad: 200 ks
Redakce: Mgr. Michal Babor
Úprava pro tisk: Menhart
Tisk: Petr Dvořák – tiskárna, Dobříš

 

Publikaci si lze také objednat na dobírku na adrese:
Pavel Dušánek, Havlíčkova 782,  267 51 Zdice  - dusanekpavel@quick.cz

 


 

ZDICE Květnové dny 1945

Publikace přibližuje život místních obyvatel v protektorátu, perzekuce proti občanům a odbojovou činnost v regionu. Popisuje závěr období II. světové války – Květnové revoluce 1945 ve Zdicích - zejména utvoření revolučního národního výboru, nálety spojeneckých letadel na místní nádraží, příjezd a pobyt Rudé armády. Dokumentuje také divoké exekuce v období revoluce ve Zdicích.

Publikace je doplněna 32 obrazovými přílohami, s početnými dobovými fotografiemi a dokumenty.

Zdice - Květnové dny 1945

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:
Pavel Dušánek

Vydalo město Zdice, 2015
Náklad: 300 ks
Redakce. Mgr. Michal Babor
Úprava a tisk: Menhart
Tisk: Petr Dvořák – tiskárna, Dobříš
Cena 100,- Kč                                                         

 

Prodej zajišťuje: Papírnictví – Ivana Červená, Husova 56, Zdice

Společenský klub Zdice, Husova 369, Zdice