#
#

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Kanalizace Zdice – Chodouň

Typ: ostatní
Informace k 24.8.2011

Kanalizace Zdice – Chodouň

 

Po malé odmlce si dovoluji občany našeho města a občany obce Chodouň informovat o průběhu příprav projektu Kanalizace Zdice – Chodouň.
Pro připomenutí. Tento projekt je řešen v rámci dobrovolného svazku obou obcí pod názvem Mikroregion Litavka. V prvním pololetí letošního roku došlo ke zdržení celého projektu díky digitalizaci katastrálních map a přečíslování parcelních čísel a pozemků Katastrálním úřadem. Projektanti celého projektu vše museli předělat tak, aby vše splňovalo nové podmínky. Na této skutečnosti záviselo i kladné vyjádření a vydání stavebního povolení. Současně bylo v této době řešeno výběrové řízení na bankovní ústav, ve kterém si svazek půjčí část finančních prostředků na realizaci projektu. Dále bylo řešeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a řešeny podmínky dotace a půjčky se Státním fondem životního prostředí.
V současné době je v poslední fázi výběru zhotovitelská firma, která se vybírala z 28 došlých nabídek. S vybranou firmou bude ihned zahájeno jednání o harmonogramu a plánu prací o kterém Vás budeme informovat v dalších číslech Zdických novin a na webových stránkách města a svazku. Dále je v poslední fázi získání stavebního povolení, které dle předpokladů by mělo být vydáno koncem měsíce srpna. 
Jsem velice rád, že se podařilo zrealizovat kancelář mikroregionu, kterou mnozí z Vás již využili a využívají k informovanosti o projektu či k nahlédnutí do mapy projektu se zaměřením na konkrétní místa. Podařilo se najít kvalifikovaného odborníka, který je občanům města a obce nápomocen. Pro připomenutí kancelář Mikroregionu Litavka je na adrese Palackého nám. 387, Zdice. Kontakt na kancelář a na odborného manažera projektu pana Ing. Arch. Pavla Šroma je 311 510 373, email: mikro.srom@seznam.cz nebo mikroregion.litavka@seznam.cz Kancelář je otevřena každé pondělí a středu od 14 do 17 hodin nebo si lze dojednat individuální schůzku.
            Častým dotazem v kanceláři svazku je kdy a jakým způsobem budou moci občané zaplatit poplatek za přípojku k hlavnímu kanalizačnímu toku. Poplatek budete moci uhradit od 1.10.2011 bezhotovostním převodem nebo přímo složením hotovosti na účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litavka vedený v České spořitelně a.s. Číslo účtu je 0399592369/0800. V poplatku, který je stanoven na 10 tis. Kč, je zahrnuto připojení od hlavního rozvodu k hranici pozemku uživatele. U varianty tlakového řešení kanalizace od hlavního rozvodu k jímce pro tlakovou kanalizaci (k čerpadlu). Dále pak vyhotovení  projekčních podkladů pro vyřízení stavebního povolení přípojky. Od hranice pozemku či od čerpadla k nemovitosti si platí rozvod každý vlastník na své náklady. Po zaplacení částky se vlastník nemovitosti, která se bude připojovat na kanalizaci, dostaví se stvrzenkou o úhradě do kanceláře svazku – mikroregionu. Tam s ním bude sepsána smlouva, kterou se následně prokáže při zadání projekčního řízení pro  realizaci jeho domovní přípojky.
 
            V příštím čísle Zdických novin Vás budeme informovat o plánu prací, časovém harmonogramu projektu a pro připomenutí o provedení plateb za přípojku.
 
                                  
Přemysl Landa
                                               předseda DSO Mikroregion Litavka
 

Vytvořeno: 24. 8. 2011
Poslední aktualizace: 24. 8. 2011 00:00
Autor: