#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Program rozvoje města Zdice lze považovat za jakýsi strategický koncepční dokument, který pomáhá charakterizovat prioritní oblasti potřeb, které město má a v nichž se může a především chce rozvíjet. Stanovení těchto prioritních oblastí je dáno zejména demografickou, environmentální, sociální a ekonomickou analýzou daného města. Toto analytické zhodnocení města se nachází v úvodní části tohoto
dokumentu. Na konci analytické části jsou stanoveny slabé a silné stránky města, dle nichž lze stanovit, v čem je možné město dále rozvíjet. Lze dle toho také vyvodit jak využít potenciálu, jež doposud má a také jsou v této části vymezeny příležitosti k rozvoji a hrozby, jež by tomu mohly bránit. Po analytické části následuje část návrhová, kde je uvedena vize. Ta říká, jak by měla obec/město vypadat v časovém horizontu 10 -20 let. Dále následuje formulace cílů, opatření a aktivit, jež by měly přispět ke splnění vymezených prioritních oblastí. Dokument Program rozvoje města Zdice na období let 2019 - 2029 byl zpracován v rámci řešení projektu "Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí" (CZ.1.04/4.1.00/62.00008), jehož nositelem bylo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Projekt byl financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Představitelům obce byla poskytnuta metodická podpora jako pilotním obcím projektu, které byly vybrány za účelem praktického ověření jednoho ze vzniklých produktů projektu – metodiky tvorby programu rozvoje obce.

Program rozvoje města ke stažení