#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Úvod do prevence

Typ: ostatní
Informace Policie ČR

Dobrý den,

v minulém článku jsem se snažil navázat, dalo by se říci první kontakt. Dnes bych chtěl prezentovat něco o prevenci. Policie ČR má stanoveny úkoly v zákoně č. 273/2008 Sb. , o Policii ČR, mezi tyto patří i preventivní činnost. Preventivní činností není jen obchůzková činnost, tedy namátkové kontrolování určitých míst, procházení ulicemi, dohled nad bezp. silničního provozu, atd.. Ikdyž tato činnost je jednou z nejdůležitějších. Další činností, která je zahrnována do prevence je komunikace s občany, právnickými osobami, různými spolky a samosprávou, což jsou městské a obecní úřady. Této činnosti byl dán honosný název „community policing“. V rámci této činnosti jde o zjišťování potřeb, připomínek, zjišťování poznatků a informovanost občanů, v dané lokalitě, aby bylo možno přijmout potřebná opatření k zamezení či minimalizaci páchání či předcházení nezákonného protiprávního jednání. Tímto by se měla část odpovědnosti přenést na samosprávu a občany žijící v dané lokalitě. Ze strany Policie ČR toto není zbavování se odpovědnosti k dané situaci, ale snaha o zvýšení komunikace občanů s policisty, jejich vzájemné poznávání a zvyšování důvěry. V současné době se snažím, abych policistům snížil administrativní činnost, které je čím dál tím více, jelikož současné době jsou zákony v ČR tak složité, a na vše je nutno psát a vyplňovat nějaký formulář. Tato administrativní činnost poté snižuje činnost v terénu. Ale abych byl upřímný, ne vždy tomu tak je, i policisté jsou jen lidé a ne roboti, kteří dokáží pracovat po celou dobu služby na 120%.
                Teď se však vraťme k preventivní činnosti Vás občanů. Jak jsem již uvedl, policisté nemohou být vždy na místě, kde dochází k páchání protiprávního jednání. Oblast kterou naše Obv. odd. má pod patronací je ohraničeno katastrálními územími obcí Zdice, Libomyšl, Praskolesy, Kotopeky, Žebrák, Bzová, Broumy, Kublov, Březová, Hředle. Jestliže se podíváte do mapy není možné, aby dvoučlenná hlídka ve služebním mot. vozidle byla všude. Ovšem je třeba, aby hlídka vykonávající svou činnost, která je jí stanovena vedoucím, vykonávala řádně a nepřehlížela protiprávní jednání. Aby tomu tak nebylo, jsou prováděny namátkové kontroly činnosti ze strany nadřízených i pracovníků odboru vnitřní kontroly.
Na Vás občanech není jen oznamovat pochybení hlídky či již spáchané skutky neznámým pachatelem nebo konkrétní osobou, ale sledovat své okolí a dávat podměty Policii, která by s nimi mohla dále pracovat. Je zde důležité, abyste nepřehlíželi chování svých spoluobčanů. Nechci tím říci, abyste sami zasahovali, ale to co vidíte, postupně předávali k nám a mi mohli učinit potřebné kroky. Jistě jste se Prevencev minulosti stali svědky narušování veřejného pořádku, např. vandalismu, kdy skupinka výrostků rozhazovala koše, urážela kolem jdoucí či něco podobného. Teď ruku na srdce, kolik z Vás učinilo nějaké kroky k tomu, aby se toto již neopakovalo. Toto je jen jeden z příkladů, který jistě netrápí jen Vás, ale i nás jako policisty, jelikož takovéto narušování veřejného pořádku je veliký problém současné doby. Jsou zde další problémy, které Vás jistě trápí a znepříjemňují Vám soukromí život, tak proč se nepokusit něco s tím udělat, místo přehlížení a svalování viny na nečinnost Policie ČR.
Tímto Vás žádám, pojďme společně zlepšit současný stav v našem okolí, možná se nám společně podaří převychovat, nasměrovat či dát příklad i ostatním. Podměty či dotazy prosím zasílejte na mail: beoopzdice@mvcr.cz, cestou zastupitelů města, schránku důvěry či osobním kontaktem.
 
 
zást. vedoucícho Obv. odd. Zdice npor. František Šimpach
 

Vytvořeno: 23. 11. 2011
Poslední aktualizace: 23. 11. 2011 00:00
Autor: