#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

První krok ke spolupráci

Typ: ostatní
Policie ČR a občanů města

Jak je uvedeno v zákoně č. 273/2008 Sb. , o Policii ČR v § 2, policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“). Avšak zákonodárce neučinil policii všemocnou, i když ji řadou oprávnění obdařil. V současné době se Policie ČR snaží získat si důvěru občanů řadou projektů prevence kriminality, jak mezi mládeží tak v rámci určitých zájmových území, bezpečnostními opatřeními atd., ale ne všechny tyto vize se setkávají s úspěchem a propast vzájemných vztahů se může zvětšovat.

 
V minulosti byla řadou občanů Policie – Veřejná bezpečnost, chápána jako zlo, které škodí společnosti, avšak domnívám se, že toto bylo vyvoláno řadou či několika negativními zkušenostmi při vzájemných setkání, která byla medializována a následně byla haněna celá policie, včetně mnoha poctivých a slušných policistů. Jistě se našla i řada nespravedlností, avšak tyto vidíme i dnes, ale domnívám se, že takto dotčené osoby nebyly postihovány policisty z místních či obvodních odd., ale z vyšších míst a v jiném zájmu. Tímto negativním hodnocením Policie došlo k vzájemnému odcizení občanů a policistů místních a obvodních odd. v rámci celé ČR. Ovšem netvrdím, že všude ve stejné míře. Jistě jste si všimli, že média, ať televize či tisk se zaobírají pouze senzacemi, které si dále upravují, aby vyzněly mnohem důležitěji. Tímto opět nechci zpochybňovat práci medií nebo schvalovat nesprávný či protizákonný postup Policie, ale jak jsem již uvedl, tyto zprávy ovlivňují Vás občany a podsouvají Vám názor, že všichni policisté jsou zkorumpovaní, nepracují, jak jim ukládá zákon či další negace. Jak jsou v mediích neustále uváděny negativní věci, aniž si to možná uvědomujete, tak se Vám v podvědomí  ukládají. Takto roste propast mezi Policii a Vámi občany.
 
Služebna Policie ČR ve ZdicíchProto bych rád, a zcela určitě ne jako jediný, učinil první krok k vzájemné spolupráci s Vámi občany i právnickými osobami, kdy současná komunikace probíhá, krom minima, cestou Obecních úřadů či Městských úřadů a jejich zastupitelů. Rád bych touto cestou s Vámi navázal bližší komunikaci, kdy očekávám Vaše názory k Vašim problémům, které Vás jako občany trápí či Vám narušují soukromí. Pokud bude v našich silách budeme se snažit najít řešení či přijmou potřebná opatření k vyřešení dané situace, avšak ani my nejsme supermany, takže v současném početním stavu na zdejším Obv. odd. ve Zdicích se 3 policisty pod stav není možné udělat zázraky. Do budoucna by se personální stav měl zlepšit.
 
Tímto Vás ještě jednou žádám o podávání podmětů či poznatků z Vašeho okolí a to cestou internetu na mail: beoopzdice@mvcr.cz, cestou zastupitelů města, schránku důvěry či osobním kontaktem.
 
Příští články seznámení s policisty OOP Zdice, prevence vloupání do domů – bytů, prevence narušování veřejného pořádku, prevence kriminality na seniorech.
 
Děkuji, pozdravem zást. vedoucícho Obv. odd. Zdice npor. František Šimpach

Vytvořeno: 2. 11. 2011
Poslední aktualizace: 2. 11. 2011 00:00
Autor: